Ga direct naar de inhoud
Kunst en cultuur voor iedereen

wat we doen

Trias is hét Centrum voor de Kunsten in Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.

Kunst en cultuur is voor iedereen, dat is het uitgangspunt van Trias. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor hun persoonlijke ontwikkeling. Ze kunnen lessen of workshops volgen op het gebied van muziek, dans, theater, musical, beeldend en nieuwe media. Trias is expert op het gebied van cultuuronderwijs. 

De vier kernbegrippen die Trias binnen haar lessen nastreeft zijn oefenen, presenteren, reflecteren en ontmoeten. Cursisten van Trias leren praktische vaardigheden van een professionele docent, leren te reflecteren op het werk van professionele kunstenaars en hun eigen ontwikkeling en presenteren minstens één keer per cursusjaar op een podium bij Trias of op een andere locatie. Leerlingen werken samen, luisteren naar elkaar, helpen elkaar en leren elkaar accepteren en waarderen.

Groepslessen zijn een belangrijke pijler binnen de filosofie van Trias. Dit onderwijskundig model heeft zich in de loop der jaren bewezen. Samen muziek maken betekent afstemmen en elkaar de ruimte geven. Dit leidt tot meer begrip en waardering voor elkaar. Verschillen in culturele achtergrond, huidskleur of opleidingsniveau blijken dan geen hindernissen meer. Het versterkt de onderlinge verbondenheid.

Geschiedenis
Trias is in 1984 opgericht als gemeentelijk Centrum voor Kunstzinnige Vorming en Ontwikkeling in Rijswijk. Het Centrum had een drieledige taak: het organiseren van creativiteitscursussen, kunstzinnige vorming voor het onderwijs aanbieden en het verzorgen van kunstzinnige vorming in de vrije tijd, waarbij de nadruk lag op kinderen en jongeren van vier tot en met zestien jaar. Wat begon als een gemeentelijke instelling is in ruim 30 jaar uitgegroeid tot een zelfstandige stichting die een culturele basis en verdieping biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen. In 2000 is Trias verzelfstandigd en werd de gemeentelijke instelling een stichting. Sinds september 2023 is Bircan Bozbey directeur-bestuurder.

Jaarverslag 2019-2020
Jaarverslag 2020-2021
Jaarverslag 2021-2022 en verkorte jaarrekening 2021-2022
Jaarverslag 2022-2023 en verkorte jaarrekening 2022-2023