Ga direct naar de inhoud
We helpen je graag

Speciale leerbehoeften

Trias is er ook voor kinderen en jongeren met een speciale leerbehoefte.

Trias wil dat cultuuronderwijs voor iedereen toegankelijk is. Trias streeft ernaar om kinderen met een speciale leerbehoefte mee te laten doen met de groepslessen. Soms is dit echter niet mogelijk en is er behoefte aan een les die beter past bij de leerling. Om die reden heeft Trias cursussen die speciaal zijn ingericht voor kinderen met speciale leerbehoeften. In deze lessen is veel aandacht voor structuur en regelmaat en wordt goed gekeken naar de behoeften van de individuele leerling. Met een positieve benadering creëren we succeservaringen in een veilige omgeving. 

Wil je meer weten of eerst een gesprek? Neem dan contact op met Fien of Patrick via onderwijs@stichting-trias.nl