Ga direct naar de inhoud
Omgangsregels

Trias omgangsregels

Bij Trias is iedereen welkom om zijn of haar kunstzinnige talent te ontplooien, ongeacht leeftijd, maatschappelijke positie of etnische afkomst. Dit willen we doen in een veilige en vertrouwde omgeving voor onze cursisten, medewerkers, docenten, vrijwilligers, stagiaires en bezoekers. Dit betekent dat we in onze organisatie alle vormen van ongewenst gedrag niet tolereren.

Ongewenst gedrag is ieder gedrag dat wordt ervaren als ongewenste aandacht, tot uitdrukking komend in verbaal, fysiek of ander non-verbaal gedrag dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn. Hierbij valt te denken aan discriminatie, seksueel getinte aandacht, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en pesten.

Aan een prettig sociaal klimaat werken we samen, daarom verwachten we dat iedereen die verbonden is aan Trias zich houdt aan de huisregels van het Huis van de stad en aan onze omgangsregels. Bekijk de huisregels van het Huis van de stad hier.

WE SPREKEN HET VOLGENDE MET ELKAAR AF:

  • We gaan respectvol met elkaar om en spreken elkaar erop aan als dit gedrag niet getoond wordt.
  • We discrimineren of pesten niet, zijn niet agressief, (seksueel) intimiderend of gewelddadig. We spreken iemand hierop aan als we dit soort gedrag zien of horen.
  • We vinden ongewenst gedrag niet acceptabel en tolereren dit niet. Als iemand ons hindert of lastigvalt, vragen we diegene hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vragen we een ander om hulp.
  • We geven geen uiting aan opvattingen, grappen en toespelingen over persoonlijke leven, uiterlijk of hun cultuur.
  • We respecteren de privacy en grenzen van anderen. We stellen geen ongepaste vragen en maken geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijke leven, (geloofs)overtuigingen of uiterlijk.
  • We gedragen ons professioneel, respectvol, vriendelijk, beleefd en behulpzaam. We begroeten elkaar, helpen elkaar en blijven altijd vriendelijk.
  • We gaan vertrouwelijk met alle informatie om en zijn integer en discreet in communiceren. We praten niet over elkaar, maar met elkaar.
  • We zijn laagdrempelig, toegankelijk en makkelijk te bereiken.
  • We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving. We veroorzaken geen schade, zorgen goed voor het Huis van de stad en houden onze omgeving schoon en netjes. We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld.
  • We verwachten van ouders en verzorgers dat ze hun kinderen zelf naar het lokaal brengen en ophalen vanwege de veiligheid.