Ga direct naar de inhoud
Voorwaarden privéles

algemene voorwaarden privéles

Inschrijving
Inschrijven voor een privé cursus is definitief na een bevestiging per e-mail van de Trias administratie. In geval van minderjarigheid van de deelnemer dient de ouder of verzorger de aanvraag te doen. Zodra de bevestiging is verstuurd, bent u het lesgeld verschuldigd, ongeacht of u, of uw zoon/dochter daadwerkelijk deelneemt aan de lessen.

Bij inschrijving voor privéles heeft u de keuze uit drie lespakketten:

  • Jaarcursus wekelijks: 35 lessen
  • Jaarcursus tweewekelijks: 17 lessen
  • Cursus van 10 lessen

Alle lessen moeten binnen 1 cursusjaar opgemaakt worden en kunnen niet worden meegenomen naar een volgend seizoen.

Lesduur en rooster
Een privéles bestaat uit 30 minuten.

Een wekelijkse privé cursus bestaat uit 35 lessen of 10 lessen, een tweewekelijkse privé cursus bestaat uit 17 lessen. Hiervoor wordt door Trias aan het begin van het cursusjaar een rooster met data vastgesteld die niet kunnen worden gewijzigd.

Bij annulering door de cursist wordt de les niet ingehaald. Bij annulering vanuit Trias wordt eerst gekeken of de les op een later moment ingehaald kan worden, zo niet wordt er restitutie gegeven.

Betaling
Voor de betaling van een privécursus ontvangt u een factuur via mail bij start van de cursus.
In de mail zit een betaalknop waarmee u gelijk de factuur kunt betalen. Wij vragen u om niet zelf het bedrag aan ons over te maken. Als dit echter niet anders kan, dient het bedrag vóór het verstrijken van de vervaldatum worden voldaan door overmaking op het vermelde bankrekeningnummer NL82RABO0145043843 ten name van Trias, Centrum voor de Kunsten te Rijswijk o.v.v. uw debiteur- en factuurnummer.

Bij privécursussen is betalen met de ooievaarspas niet mogelijk.

Bij het in gebreke blijven van betaling, wordt vanaf de tweede betalingsherinnering €8,50 administratiekosten bij u in rekening gebracht. Eventuele incassokosten, zoals deurwaarderskosten en gerechtelijke kosten voor de inning van verschuldigde lesgelden, komen voor rekening van de deelnemer of de ouder/verzorger van de leerling. Let op: Trias houdt zich het recht voor de toegang tot de lessen te ontzeggen indien betaling van het verschuldigde lesgeld langdurig uitblijft en er een incassobureau ingeschakeld dient te worden.

Opzegging en afmelding
Aan het einde van de cursus wordt u automatisch uitgeschreven. Wilt u hierna verder, dan dient u zich opnieuw aan te melden. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk te gebeuren en is alleen mogelijk in geval van verhuizing buiten de regio, langdurige ziekte en/of langdurige blessure van de ingeschrevene zelf. Wij vragen u dit aantoonbaar te maken. U krijgt dan eventueel een gedeeltelijke restitutie van het betaalde lesgeld. Dit bedrag wordt berekend vanaf de eerste van de volgende maand vanaf het tijdstip waarop de schriftelijke opzegging door Trias is ontvangen, verminderd met €8,50 administratiekosten.
Indien een cursist 5 keer aaneensluitend zonder bericht afwezig is geweest en niet reageert op communicatie vanuit Trias, wordt de cursist uitgeschreven van de desbetreffende cursus. U blijft betalingsplichtig. 

Overmacht en onvoorziene omstandigheden
Als de lessen niet kunnen plaatsvinden op de leslocatie, bijvoorbeeld door een lockdown tijdens het Coronavirus, worden de lessen online gegeven. Er is geen restitutie van lesgeld.

Communicatie
Trias gebruikt e-mail als communicatiemiddel om de cursisten te informeren. In het geval van annulering van de les of een andere bijzondere leswijziging op korte termijn, stuurt Trias een sms bericht.

Cameratoezicht
Om de veiligheid van haar medewerkers, cursisten en bezoekers te garanderen, heeft het Huis van de stad Rijswijk cameratoezicht.

Vertrouwenspersoon
Trias vindt een veilig sociaal klimaat voor iedereen belangrijk. We behandelen elkaar met respect. Toch kan het gebeuren dat men op een voor hen ongewenste manier wordt benaderd (bijvoorbeeld als er sprake is van intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten). U kunt dan een vertrouwenspersoon inschakelen voor advies en ondersteuning. Trias is als lid van Cultuurconnectie aangesloten bij Mores, daarom kun je gebruikmaken van dit meldpunt. Incidenten kunnen worden gemeld via 088-1119950 of per e mail: mores@devertrouwenspersoon.nl. Ga voor meer informatie en bereikbaarheid naar mores.online.