Ga direct naar de inhoud
Cultuureducatie met Kwaliteit

Leerlijnen CmK

Trias biedt binnen CmK-3 de volgende leerlijnen aan op scholen. Voor veel leerlijnen geldt dat deze, in afstemming met de scholen, op maat gemaakt worden om aan te sluiten op bepaalde thema’s of gewenste leercompetenties.

LEERLIJNEN

muziek

In de leerlijn muziek zijn kinderen op allerlei manieren met muziek bezig: van het bedenken en zelf maken van muziek tot aan het leren luisteren naar muziek. Al doende ontwikkelen zij hun muzikale vaardigheden: ze leren hun (zang)stem goed te gebruiken, ontwikkelen hun gehoor en werken aan hun motoriek en speelvaardigheden. Kinderen leren daarnaast over muziek als een onderdeel van onze cultuur, maar leren ook over muziek uit andere tijden en culturen. Tijdens de leerlijn wordt veel gezongen en gespeeld op allerlei leuke instrumenten.

 • Voor wie is deze leerlijn? Voor alle groepen.
 • Aantal lessen: 6
muziektechnologie

Muziektechnologie is een leerlijn die de afgelopen jaren op maat is ontwikkeld voor één van de deelnemende CmK scholen en sindsdien veel populariteit heeft gewonnen. In de leerlijn staat het componeren van eigen muziek en het kritisch leren luisteren naar eigen werk en dat van anderen centraal. Leerlingen leren hun, natuurlijke of al verder ontwikkelde, muzikale vaardigheden om te zetten in hun eigen muziekproducties die zij maken op tablets of laptops.

 • Voor wie is deze leerlijn? Vanaf groep 5.
 • Aantal lessen: 6
beeldend

In de leerlijn beeldend staat het betekenis geven aan beeldende kunst centraal. Leerlingen doen dat door zelf beeldend werk te maken, maar ook door er samen naar te kijken en over te praten. Binnen de leerlijn kunnen allerlei beeldende producten aan bod komen: van foto’s tot architectuur en van mode tot beeldhouwen. Leerlingen leren werken met verschillende materialen en technieken en leren juist hun eigen ideeën vorm en betekenis te geven.

 • Voor wie is deze leerlijn? Voor alle groepen.
 • Aantal lessen: 6
kunst & technologie

In de leerlijn kunst & techniek geven we een technische draai aan alles wat beeldende kunst is. In samenwerking met Trias gaan we op zoek naar hoe we technologische middelen kunnen inzetten in de beeldende lessen om de beeldende producten nóg meer tot leven te wekken.

 • Voor wie is deze leerlijn? Voor alle groepen.
 • Aantal lessen: 6
theater

De leerlijn theater sluit naadloos aan bij de natuurlijke behoefte van leerlingen om spelenderwijs de wereld om zich heen te ontdekken. Leerlingen leren experimenteren met rollen en gebeurtenissen uit hun directe omgeving, maar ook niet-realistische situaties. Hierdoor leren leerlingen het verschil te zien tussen de theatrale werkelijkheid en de dagelijkse werkelijkheid. Leerlingen leren zichzelf expressief te uiten en leren tegelijkertijd van en over zichzelf, de ander en de omgeving. Het beoefenen van theaterlessen draagt bij aan het ontwikkelen van de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen. 

 • Voor wie is deze leerlijn? Voor alle groepen.
 • Aantal lessen: 6
dans

Dansen sluit aan bij de natuurlijke bewegingsdrang van leerlingen, hun verbeeldingskracht en hun behoefte aan bewegen, fantaseren, ontdekken, creëren en het leren om hun lichaam te beheersen. In de leerlijn dans leren leerlingen onderzoek doen naar bepaalde thema’s en emoties. De leerling leert ook (door) te reflecteren op (eigen) dans en verschillende stijlen dans uit allerlei verschillende culturen. In gesprekken met de leerlingen wordt de samenhang in vorm en betekenis van dans besproken.

 • Voor wie is deze leerlijn? Voor alle groepen.
 • Aantal lessen: 6
filmeducatie (i.s.m. IFFR)

De huidige generatie leerlingen groeit op met de beleving van en het kijken naar beelden. In de leerlijn filmeducatie leren leerlingen kritischer te kijken naar hun eigen filmgedrag, te reflecteren op allerlei soort film en leren ze ook zelf film maken. Film is een krachtig medium om een eigen verhaal en werkelijkheid in beeld en geluid te vertellen en de creatieve vaardigheden van leerlingen te vergroten. Leerlingen leren het verkennen van (eigen) emoties en ervaringen, worden zich bewust dat film de grens vervaagt tussen wat echt en onecht is en ervaren binnen de leerlijn een rijkdom aan culturen en geschiedenis.

 • Voor wie is deze leerlijn? Voor alle groepen. Er is keuze uit drie verschillende leerlijnen:
  • Groep 6/7/8
   • Kick-off: film kijken in bioscoop of op school (1,5 uur)
   • Workshop(s): film maken op school (1,5 uur)
  • Groep 3/4/5
   • Kick-off: film kijken in bioscoop of op school (1,5 uur)
   • Workshop(s): film maken op school (1,5 uur)
  • Groep 1/2
   • Kick-off: film kijken in bioscoop of op school (1 uur)
   • Workshop(s): film maken op school (45 minuten) 
 • Minimaal aantal lessen? Minimaal 1 les film kijken & minimaal 1 les film maken.

BIBLIOTHEEK AAN DE VLIET

lezen & literatuur

De Leerlijn Lezen & Literatuur sluit aan bij de leerdoelen van het leergebied Nederlands. De leerlijn is gericht op het werken aan leesmotivatie en aan de ontwikkeling van literaire competentie. Daarnaast vindt er een kruisbestuiving plaats met andere leergebieden en kan ook gewerkt worden aan beeldende en digitale geletterdheid. Elke school bepaalt zijn eigen koers binnen de Leerlijn Lezen & Literatuur. Elk jaar maken de coördinator van de bibliotheek en de coördinator op school samen een plan waaraan gewerkt gaat worden. Dit kan zijn op het gebied van begrijpend lezen, creatief schrijven, het integreren van jeugdboeken bij zaakvakken, het ontwikkelen van een visie op het gebied van digitale geletterdheid of het ontwikkelen van de schoolbibliotheek