Ga direct naar de inhoud
Samen bouwen we bruggen

privacy statement

In dit privacy statement geven wij aan welke gegevens we verwerken en waarom we dit doen. Je moet erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met je gegevens omgaan. Heb je vragen, neem dan contact op met ons via trias@stichting-trias.nl.  

De Algemene Verordening Gegevensbescherming
Iedere organisatie is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van een privacybeleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

 • Vanaf 25 mei 2018 de Europese Verordening de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Met ons privacybeleid geven wij zo goed mogelijk invulling aan deze wettelijke kaders.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens?
Stichting Trias, Centrum voor de Kunsten (Trias) is de verantwoordelijke verwerker van persoonsgegevens.
Generaal Spoorlaan 2, 2283 GM Rijswijk / 070 396 9266/ www.stichting-trias.nl

Van wie verwerkt Trias persoonsgegevens?
Trias, Centrum voor de Kunsten verwerkt (persoons)gegevens die ter beschikking zijn gesteld. En we verwerken persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet. We verwerken gegevens van verschillende categorieën van betrokkenen:

 • Klanten
 • Cursisten
 • Sollicitanten en vrijwilligers
 • Externe leerkrachten en docenten
 • Leveranciers
 • Zakelijke partners
 • Bezoekers van de website

Persoonsgegevens die wij verwerken
Trias verwerkt persoonsgegevens, die je aan ons hebt doorgegeven omdat je gebruik maakt van onze diensten. De meest voorkomende gegevens die wij verwerken zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Zakelijke gegevens (KvK-nummer, btw-nummer)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door aanvullende informatie te geven over leerbehoeften, in correspondentie en telefonisch.
 • Beeld- en geluidsmateriaal
 • Surf- en klikgedrag

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken
Trias verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via trias@stichting-trias.nl.

Waarom verwerkt Trias jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens die worden verwerkt, gebruikt Trias om:

 • Je betaling af te kunnen handelen;
 • Onze nieuwsbrief en/of cursusbrochure naar je te versturen;
 • Je te bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Goederen en diensten bij je af te leveren.

Gebruik van beeldmateriaal (foto’s en films)
Trias maakt regelmatig beeldmateriaal van activiteiten in de vrije tijd en het onderwijs, deze beelden kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden van Trias. Via de algemene voorwaarden ga je akkoord met het gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van publiciteitsdoeleinden. Uiteraard kun je bezwaar maken hiertegen via trias@stichting-trias.nl. Tijdens openbare gelegenheden (evenementen, open dagen, festivals e.d.) informeren wij de aanwezigen over beeld- en geluidopnames die worden gemaakt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als betrokkene heb je volgens de AVG het recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing (alleen mogelijk voor zover Trias nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen), beperking van de verwerking, dataportabiliteit, het recht van bezwaar en het recht om niet onderworpen te worden aan automatische individuele besluitvorming (profiling). Trias doet niet aan profiling. Indien je van een van deze rechten gebruik wilt maken, kun je contact opnemen met trias@stichting-trias.nl.

Zijn er wijzigingen in jouw persoonsgegevens (bijvoorbeeld vanwege verhuizing of omdat je een nieuw telefoonnummer hebt) dan kun je dit, net als voorheen, aangeven bij de administratie van Trias. Ook ben je gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Trias bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. We bewaren je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor sommige persoonsgegevens geldt een wettelijke bewaartermijn.

Beveiliging van jouw gegevens
Trias gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, meld dit dan via trias@stichting-trias.nl.  

Webanalyse en cookies
Om de kwaliteit van onze digitale dienstverlening hoog te houden, meten en analyseren we het klikgedrag van bezoekers van de website. Hiervoor gebruiken we cookies. Je kunt je internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies opslaat.

Delen van gegevens met derden
Trias verhuurt of verkoopt geen gegevens aan derden. Wel kan Trias jouw (persoons)gegevens delen met derden wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven, wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wanneer wij dat wettelijk verplicht zijn.  Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een zogeheten verwerkersovereenkomst af. Trias blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Vragen en contact
Heb je naar aanleiding van deze informatie specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neem dan gerust contact met ons op via trias@stichting-trias.nl.