Ga direct naar de inhoud
Creëren, inspireren en leren

Speciaal basisonderwijs

Trias is er ook voor kinderen en jongeren met een speciale leerbehoefte. Ook in het speciaal basisonderwijs draagt cultuuronderwijs bij aan de persoonlijke ontwikkeling van elk kind.

Of het nu een eerste kennismaking met kunst en cultuur is of een verdere ontwikkeling in een van de kunstdisciplines, Trias denkt graag met de school mee. De docenten van Trias zijn geschoold in het werken met kinderen met leer- en gedragsproblemen. We ontwikkelden de leerlijnen MuziekMakers en Beeldende kunst voor het speciaal basisonderwijs en bieden op maat gemaakte programma’s in onze andere disciplines. Alle leerlijnen gaan uit van de belevingswereld van de kinderen. Met een positieve benadering creëren wij succeservaringen in een veilige omgeving.

OPZET VAN EEN WORKSHOP, PROJECT OF LEERLIJN

oriëntatie

Met de contactpersoon van de school bespreken we de wensen van de school, bekijken de mogelijkheden binnen en buiten de school en stellen het budget vast. In gesprek bespreken we de inhoud van de lessen, de doelen, thema’s en belangrijke competenties waar we aan werken, evenals de rol van de groepsleerkracht tijdens de les.

uitwerking in een plan

Met de contactpersoon van de school bespreken we de wensen van de school, bekijken de mogelijkheden binnen en buiten de school en stellen het budget vast. In gesprek bespreken we de inhoud van de lessen, de doelen, thema’s en belangrijke competenties waar we aan werken, evenals de rol van de groepsleerkracht tijdens de les.

  • beknopte beschrijving van de inhoud van de workshop, het project of de leerlijn
  • afspraken met betrekking tot leerdoelen, thema’s en rolverdeling
  • praktische zaken zoals lesrooster, lesdata en gegevens van vakdocenten
uitvoering van de activiteiten
evaluatie met groepsleerkrachten middels een korte enquete
evaluatie met de contactpersoon middels een gesprek

LEERLIJNEN

muziekmakers

In samenwerking met Stichting Papageno (tegenwoordig Tanmino) is Trias het programma MuziekMakers gestart. Wekelijks krijgen leerlingen van drie speciaal basisonderwijs scholen muziekles van Trias docenten. Onze docenten zijn opgeleid en gecoacht in het omgaan met kinderen met leer- en gedragsstoornissen. Zo legt Trias een stevig fundament om de jaren daarna deze doelgroep te kunnen blijven bedienen, zowel binnen- als buitenschools. De leerlijn MuziekMakers is inmiddels geïmplementeerd in het curriculum van drie speciaal basisonderwijs scholen in Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.

beeldend

Op de Elsenburgschool in Rijswijk krijgen de kinderen beeldende lessen van een docent van Trias. In de lessen wordt er gewerkt vanuit een uitdaging op het niveau van de leerling. De leerling komt in aanraking met verschillende materialen en kan zich in de les zowel in vaardigheden als in creativiteit en artisticiteit bekwamen.