Ga direct naar de inhoud
Kindcentrum de Telescoop

Uitgelicht: Kindcentrum de Telescoop

In Voorburg is sinds januari 2023 een gloednieuw kindcentrum geopend. Kinderen kunnen bij Kindcentrum de Telescoop terecht voor opvang (BSO, KDV en Peuteropvang) en onderwijs. Het kindcentrum is een samenwerking tussen kinderopvangorganisatie Vlietkinderen en scholenkoepel Panta Rhei, die RKBS Pius X hebben aangeschreven voor de onderwijstak van het kindcentrum. Een hoop veranderingen voor RKBS Pius X, die in deze periode van CMK (opnieuw) is ingesprongen!

De Telescoop heeft al een langere geschiedenis met CMK. De school nam deel aan de eerste periode van CMK met de leerlijn muziek. Na een onderbreking in de tweede periode van CMK heeft de Telescoop zich met enthousiasme aangemeld voor de huidige periode van CMK. De school heeft het afgelopen schooljaar veel in kunsteducatie geïnvesteerd, onder andere door in het schooljaar 2021-2022 een ICC’er te laten opleiden bij Trias. Aan het einde van de opleiding heeft ICC’er Renske Meijs voor de school een cultuurplan geschreven voor de periode 2022-2026.

ICC’er Renske Meijs aan het woord:
“Bij ons op school vinden wij het belangrijk dat wij kinderen klaarstomen voor de toekomst, zowel op het gebied van kennis en vaardigheden, als op sociaal en emotioneel gebied. Een leerling die onze school verlaat, moet een onderzoekende en creatieve houding hebben en helemaal klaar zijn voor de samenleving van de 21ste eeuw. Vanwege de waarde van cultuur in de maatschappij, heeft cultuur een belangrijke plaats in ons onderwijs. Kunstonderwijs is voor ons een doel op zich en is gelijkwaardig aan andere vakken. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen binnen de lessen vaardigheden ontwikkelen, maar ook dat ze door middel van kunsteducatie de maatschappij beter leren begrijpen.”

In het cultuurplan staat een heldere en ambitieuze visie voor de komende periode. Samen met het hele team is in de aanloop naar het schrijven van het cultuurplan goed nagedacht over de wensen en doelen als het gaat om kunsteducatie. Op basis hiervan heeft de school de activiteiten voor de komende jaren al vastgelegd in het cultuurplan. Er wordt tot het einde van deze periode deelgenomen aan CMK-3 met de leerlijn muziek bij Trias. Daarnaast investeert de school extra in theaterlessen, muzieklessen en culturele uitjes/activiteiten bij Trias en andere (lokale) aanbieders.

Bij Kindcentrum de Telescoop heeft kunsteducatie een stevige plek gekregen. Leerlingen kunnen zich de komende jaren op een inspirerende nieuwe locatie verder creatief ontwikkelen en uiten!