Ga direct naar de inhoud
Monitor de Bibliotheek op school

Monitor de Bibliotheek op school

De scholen die meedoen met de Leerlijn Lezen & Literatuur, doen mee met de jaarlijkse landelijke Monitor van de Bibliotheek op school. We brengen met de monitor de leesontwikkeling en de informatievaardigheden binnen een school in kaart en vergelijken deze bovendien met de landelijke trends. Dat gebeurt op basis van gegevens die in de monitor worden verzameld over:

  • het leen- en leesgedrag van leerlingen
  • de leesmotivatie van leerlingen
  • de informatievaardigheden van leerlingen
  • het leesbevorderende gedrag van leerkrachten en ouders
  • onderwijs in informatievaardigheden

In de regio Rijswijk en Leidschendam-Voorburg verwerken de leesconsulenten de output van de monitor in een maatwerkmonitorrapportage. De leesconsulenten bespreken de resultaten met de leescoördinatoren en het schoolteam en maken samen een planning voor het komend schooljaar.

Steeds meer scholen doen landelijk mee met de Monitor van de Bibliotheek op school. Dit jaar waren dat 2296 scholen ten opzichte van 1723 scholen in 2021. Dat is een toename van 31%.