Ga direct naar de inhoud
Bircan Bozbey

Interview met de nieuwe Trias directeur-bestuurder Bircan Bozbey

Meer inwoners van Rijswijk kennis laten maken met kunst en cultuur. Een bijdrage leveren aan talentontwikkeling en ontplooiing. Dit zijn slechts enkele doelen die de nieuwe directeur-bestuurder van Trias Bircan Bozbey voor zichzelf heeft uitgezet: “Ik wil de wereld beter en mooier maken op mijn eigen manier.”

Bircan Bozbey begon op 1 september als nieuwe directeur-bestuurder bij Trias, nadat zij zestien jaar diverse functies had bekleed bij Hogeschool InHolland. Zij was daar onder meer stagedocent en projectmanager, maar ook beleidsadviseur. Daarnaast zat ze in de raad van toezicht van de Haagse stichting CultuurSchakel. “Dat gaf mij een heel mooie inkijk in de wereld van cultuureducatie en cultuurparticipatie”, vertelt Bozbey. “Ik zag daar hoe je met onderwijs kansengelijkheid kan creëren voor de jeugd.” Tegelijkertijd ervoer ze de druk waar cultuur altijd mee te maken heeft. “Als het wat minder gaat, gaan de bezuinigingen helaas als eerst naar de cultuursector”, stelt ze vast.

De nieuwe directeur-bestuurder van Trias voelt zich als een vis in het water. Haar ervaring in het bestuursleven hoopt ze in te zetten om de inwoners van Rijswijk meer mee te laten delen in het culturele leven van deze stad. “Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen die mogelijkheden heeft”, weet Bozbey. “Vooral financieel kan dat moeilijk liggen. Toch zou het mooi zijn om ook juist die kinderen of jongeren die kans te bieden om op een creatieve wijze een bijdrage te leveren aan talentontwikkeling en -ontplooiing. Uit eigen ervaring weet ik wat kunst- en cultuurbeoefening met je doet. Je kan er al je creativiteit in kwijt. In deze gehaaste samenleving biedt het ontspanning, maar het kan ook helpen je discipline te trainen. Dat zag ik tijdens een aantal lessen die ik heb bijgewoond. Als je bijvoorbeeld een instrument echt goed wil blijven spelen, dan moet je iedere les doorzetten. Je moet thuis oefenen en op een gegeven moment moet je je presenteren. Dat doet ook iets met je zelfvertrouwen. Op die manier leveren wij vanuit Trias een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling en ontplooiing van jongeren.”

Bij Trias worden wekelijks tientallen cursussen gegeven, die allemaal goed worden bezocht. Het vele werk dat het kost om dit alles te organiseren, verbaasde Bozbey. “Terwijl ik toch ook uit de bestuurswereld kom”, grapt ze. “Maar er zit echt een hele wereld van plannen, geregel en managen achter om alles uit te kunnen voeren. Dat was voor mij wel een eye-opener.” Een aangename verrassing vond ze de samenwerking die ze op diverse terreinen ondervond. “Natuurlijk met de Bibliotheek aan de Vliet en de gemeente Rijswijk met wie we dit gebouw delen”, vertelt Bozbey, “maar ook met de Rijswijkse Schouwburg, Museum Rijswijk en Welzijn Rijswijk. Ik vind het fijn om met deze collega’s op één lijn te zitten en samen te werken aan plannen om hier de cultuurparticipatie echt op kaart te zetten en zo meer toegankelijk te maken voor alle inwoners van Rijswijk.”

Bozbey heeft zichzelf honderd dagen gegeven om haar nieuwe werkomgeving in al haar facetten goed te leren kennen. “Die tijd gebruik ik om me onder te dompelen in het Rijswijkse culturele veld, maar ook om Trias goed te leren kennen: de collega's, de partners, de relaties. Zo hoop ik een goed beeld te vormen van wat er nou zoal speelt in de samenleving. Wat is daarin onze rol als Trias en op welke manier kunnen we die rol het best vervullen?”

CmK
Hoewel Bozbey zich ervan bewust is dat ze als directeur-bestuurder van Trias maar beperkte invloed heeft op de onderwijsvisies van de scholen waar Trias mee werkt, hoopt ze wel dat cultuureducatie in de toekomst een vaste plek krijgt op de scholen. “Natuurlijk begrijp ik dat in het onderwijsprogramma de nadruk ligt op rekenen of taal, maar cultuur voegt zeker een andere waarde toe”, vindt ze. “De verwondering, het werken aan creativiteit, jezelf leren uiten. Daardoor leer je bepaalde ‘skills’ die je niet meekrijgt met vakken als rekenen, geschiedenis of taal. Maar je leert ook jezelf en je groepsgenoten op een andere manier kennen. Dat doet cultuureducatie. Het zet je op een andere manier aan het denken, het prikkelt je waarnemingsvermogen op een andere manier. Het mooiste zou zijn als je kunst en cultuur kan verduurzamen in het onderwijs: dat kunst en cultuur op de scholen een vaste plek krijgt in de onderwijsvisies van scholen. Dat vind ik een mooie uitdaging. Ook voor Trias, om daarin met scholen mee te denken.”

Ook hoopt Bozbey de kinderen in de toekomst meer een eigen stem te geven bij het tot stand komen van de lessen kunst en cultuur op hun school. “Bij Trias zie ik dat we met innovatie lessenseries proberen aan te sluiten op de belevingswereld van de kinderen. Mijn ambitie zou zijn om de leerlingen echt een actieve rol te geven bij het vormgeven van hun lesaanbod. Hoe kom je zo dicht mogelijk bij hetgeen wat zij uitdagend of interessant vinden, als je het hebt over kunst en cultuur? Wat associëren ze ermee? Dat is een vraag die ik de komende tijd zeker wil verkennen.”

De subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit vindt Bozbey heel belangrijk in de wens om cultuuronderwijs te verduurzamen op de scholen. “Trias wil iedereen de mogelijkheid bieden om in aanraking te komen met kunst en cultuur; in de vrije tijd, maar ook in het onderwijs. Cultuureducatie met Kwaliteit maakt het voor alle scholen financieel mogelijk om kunst- en cultuuronderwijs door vakprofessionals binnen hun school te krijgen. De lessen binnen schooltijd prikkelen daarnaast de leerlingen om ook in hun vrije tijd kunst en cultuur te beoefenen, bij Trias of een andere culturele partner in de gemeente. Daarnaast biedt het gratis deskundigheidsbevorderingsprogramma van Trias en de Bibliotheek aan de Vliet de mogelijkheden voor scholen om expertise binnen hun school te krijgen. Dit draagt bij aan de verduurzaming van cultuureducatie binnen het onderwijs”.