Ga direct naar de inhoud
Trias voor iedereen

Lesgeldfonds

Kun je het lesgeld van je kind niet betalen en maak je wegens omstandigheden geen aanspraak op een Ooievaarspas? Dan kun je mogelijk aanspraak maken op het Lesgeldfonds van de Kornuiten.

Stichting Kornuiten, de vriendenstichting van Trias, vindt dat cultuureducatie voor iedereen toegankelijk moet zijn en heeft daarom een Lesgeldfonds opgericht. Met dit Lesgeldfonds wordt mogelijk gemaakt dat kinderen en jongeren die (extra) lessen nodig hebben en geen gebruik kunnen maken van andere regelingen (zoals de Ooievaarspas) wel les kunnen volgen.

Kan ik aanspraak maken op het Lesgeldfonds?
Ben je niet in staat om het lesgeld van je kind te betalen en maak je wegens omstandigheden geen aanspraak op een Ooievaarspas? Wellicht zijn er mogelijkheden vanuit de stichting Kornuiten van Trias.
Aanvragen kunnen enkel worden gedaan door inwoners van de gemeente Rijswijk. Er kan voor meerdere kinderen in een gezin worden aangevraagd.

Stichting Kornuiten kan lesgeld geheel of gedeeltelijk verschaffen in de volgende gevallen:

1. voor jeugd tot 23 jaar waarvan de ouders dit lesgeld aantoonbaar niet kunnen opbrengen en de Ooievaarspas niet van toepassing is.

2. voor jeugd met een beperking tot 23 jaar waarvan de ouders dit lesgeld, of extra kosten vanwege de beperking, aantoonbaar niet kunnen opbrengen en andere regelingen niet van toepassing zijn.

3. voor jeugd tot 23 jaar met uitzonderlijk talent die meer (individuele) begeleiding of extra lessen nodig hebben. De ouders kunnen aantoonbaar dit lesgeld niet opbrengen.

Hoe doe ik een aanvraag?
Denk je in aanmerking te komen voor het Lesgeldfonds, schrijf dan voorafgaand aan de start van een cursus een motivatiebrief ter ondersteuning aan het bestuur van de Kornuiten van Trias. Deze motivatiebrief kun je mailen naar kornuiten@stichting-trias.nl o.v.v. Lesgeldfonds'. 
Vermeld in de motivatiebrief:
- voor wie de je aanvraag doet;
- waarom je in aanmerking wilt komen voor het Lesgeldfonds;
- waarom de Ooievaarspas (of eventueel andere regelingen) niet op jou van toepassing zijn;
- een referentie van een professional uit jouw omgeving (bijvoorbeeld een schooldirecteur, maatschappelijk werker, huisarts of een hulpverlener).*

*Het bestuur van de stichting Kornuiten kan een professional in je omgeving vragen om de aanvraag te ondersteunen, vermeld daarom deze persoon met contactgegevens als referentie in je motivatiebrief. Indien nodig, vraagt het bestuur eerst toestemming aan de aanvrager, voordat contact wordt opgenomen met de referentie. 

Wat gebeurt er als ik mijn aanvraag heb verstuurd?
Het bestuur vergadert 4 keer per jaar; in maart, juli, september en december. De aanvraag kan uiterlijk tot de eerste dag van de vergadermaand worden ingediend. Komt je aanvraag later binnen, dan wordt deze in de eerstvolgende vergadering behandeld. Je ontvangt uiterlijk binnen 14 dagen na de vergaderdatum bericht of de aanvraag is goedgekeurd.

Als het bestuur je aanvraag goedkeurt, wordt het geld voor de cursus of lessen overgemaakt aan de aanbieder (Stichting Trias). Je ontvangt het geld niet persoonlijk.

Goed om te weten
Tegen het besluit van het bestuur is geen beroep mogelijk. Het bestuur van Stichting Kornuiten van Trias accepteert uitsluitend aanvragen die digitaal worden ingediend. Het bestuur doet alleen navraag bij de opgegeven referentie na toestemming van de aanvrager. Het bestuur kan een inkomensverklaring opvragen.