Ga direct naar de inhoud
We helpen je graag

feedback

Wekelijks bezoeken honderden mensen Trias. We vinden het erg belangrijk dat onze klanten tevreden zijn over de kwaliteit van de cursussen en lessen. Ben je desondanks niet tevreden over onze dienstverlening, aarzel dan niet om ons hiervan op de hoogte te brengen. Niet alleen kunnen we zo kijken of er een adequate oplossing mogelijk is, ook kunnen we met de feedback onze organisatie blijvend verbeteren.

Heb je een klacht? Stuur een e-mail naar trias@stichting-trias.nl. Je ontvangt per ommegaande een ontvangstbevestiging. Je klacht wordt binnen 3 weken inhoudelijk behandeld. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan ontvang je hiervan een schriftelijke melding.

Jaarlijks evalueren wij onze dienstverlening aan de hand van klanttevredenheidsonderzoek en de binnengekomen feedback.

Vertrouwenspersoon
Trias vindt een veilig sociaal klimaat voor iedereen belangrijk. We behandelen elkaar met respect. Toch kan het gebeuren dat men op een voor hen ongewenste manier wordt benaderd (bijvoorbeeld als er sprake is van intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten). U kunt dan een vertrouwenspersoon inschakelen voor advies en ondersteuning. Als lid zijnde van Cultuurconnectie kunt u gebruik maken van dit meldpunt. Incidenten kunnen worden gemeld via 088-1119950 of per e mail: mores@devertrouwenspersoon.nl. Ga voor meer informatie en bereikbaarheid naar mores.online.