Ga direct naar de inhoud
We helpen je graag

feedback

Wekelijks bezoeken honderden mensen Trias. We vinden het erg belangrijk dat onze klanten tevreden zijn over de kwaliteit van de cursussen en lessen. Ben je desondanks niet tevreden over onze dienstverlening, aarzel dan niet om ons hiervan op de hoogte te brengen. Niet alleen kunnen we zo kijken of er een adequate oplossing mogelijk is, ook kunnen we met de feedback onze organisatie blijvend verbeteren.

Heb je een klacht? Stuur een e-mail naar trias@stichting-trias.nl. Je ontvangt per ommegaande een ontvangstbevestiging. Je klacht wordt binnen 3 weken inhoudelijk behandeld. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan ontvang je hiervan een schriftelijke melding.

Jaarlijks evalueren wij onze dienstverlening aan de hand van klanttevredenheidsonderzoek en de binnengekomen feedback.

Vertrouwelijk meldpunt: Trias is aangesloten bij de brancheregeling voor professionele opvang bij ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. Deze regeling geldt voor medewerkers van Trias en cursisten. Naast professionele opvang door goed opgeleide vertrouwenspersonen, is er een uit experts bestaande klachtencommissie. Het centrale meldnummer is 0800-0204204 en gaat via de Landelijke Meldlijn Klachtenregistratie.